2023 CSSP Faculty Conference, November 24-26, 2023 at Duyan House Sinagtala Farm Resort in Orani Bataan
2023 CSSP Faculty Conference, November 24-26, 2023 at Duyan House Sinagtala Farm Resort in Orani Bataan
PANAWAGAN NG KAPP UKOL SA PAGBIBIGAY PRAYORIDAD SA PAGTATAPOS NG PALMA HALL PAVILION 4 AT LLAMAS HALL
Kesebere: Katutubong Wika at Sariling Pagpapasya
CSSP Department of Political Science is AUN-QA Certified! Congratulations
Congratulations! Ms. Denise Hyacinth Musni (MA Demography 2022) is this year’s winner of the prestigious Loretta Makasiar-Sicat (LMS) Prize for the Social Sciences.
2024 CSSP Administrative Team
CSSP conducted 2024 General Assembly for REPS and Support Staff at Palma Hall

Karanasan at Landasin Tungo Sa Ganap na Paglilingkod: Isang Bahaginan sa Pagtuturo ng NSTP sa KAPP

Ang CSSP-NSTP ay magkakaroon ng Isang Bahaginan sa Pagtuturo ng NSTP na may temang Karanasan at Landasin Tungo sa Ganap na Paglilingkod. Ito ay gaganapin sa Lunes, 13 Mayo 2024 mula 8:00 n.u hanggang 12:00 ng tanghali sa Palma Hall AVR 207. 

> Read more...

Welcome! New Members of CSSP Administrative Team

The College of Social Sciences and Philosophy would like to welcome the new members of its College Administrative Team! Serbisyo CSSP!

> Read more...

"Katutubong Wika at Sariling Pagpapasya"

Paanyaya na dumalo sa isang malayang talakayan kasama ang mga Katutubong Teduray at Lambangian sa 07 Mayo, 2024 sa PH 400, ganap na alas 9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali..

 

> Read more...


Facilities

CSSP CompLab mod

Library

library

Archives

archives