Batas Militar 2017: Mga Isyu at Hamon sa Demokrasya

Published on 05 September 2017

PANAWAGAN PARA SA MGA INTERESADONG DELEGADO 

"Batas Militar 2017: Mga Isyu at Hamon sa Demokrasya”
26-28 Setyembre 2017
GT Toyota Asian Center at Palma Hall, UP Diliman, Quezon City

Ang Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (UP KAPP) ng UP Diliman, sa pagtataguyod ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP), at kasama ang mga Departamento ng Kasaysayan ng UP Diliman, Ateneo de Manila University (AdMU), at De La Salle University Manila (DLSU-Manila), ay magsasagawa ng isang pambansang seminar-workshop na pinamagatang, “Batas Militar 2017: Mga Isyu at Hamon sa Demokrasya”. Gaganapin ito sa 26-28 Setyembre 2017 sa GT Toyota Asian Center at Palma Hall, Uniberisdad ng Pilipinas Diliman, Quezon City.

Layon ng seminar-workshop na ito na imbitahan ang mga guro sa batayan at mataas na edukasyon, partikular ang mga nagtuturo ng kasaysayan at/araling panlipunan sa antas ika-6 at ika-10 sa elementarya at hayskul, at mga guro ng kasaysayan at/o agham panlipunan sa kolehiyo. (Maaari ring magrehistro ang mga guro sa Grade 11 at 12, ngunit mas prayoridad ang mga naunang nabanggit na grades.)

Dahil sa limitadong bilang ng mga delagadong maaaring tanggapin sa seminar-workshop, pipili ang komite ng departamento ng 150 guro lamang. Isang konsiderasyon ang pinagmumulang lugar o lokasyong heograpikal ng nais lumahok.

LIBRE ANG SEMINAR-WORKSHOP NA ITO. WALANG BABAYARANG REGISTRATION FEE ANG MGA MAPIPILING KALAHOK/DELEGADO.

Sa mga interesadong lumahok, mangyaring punan ang pormularyo sa link na ito:https://goo.gl/forms/s649kuvp518zVREx1I
Ipababatid ang kumpirmasyon sa mga napiling delegado sa pamamagitan ng email sa o bago ang 11 SETYEMBRE 2017. Para sa mga katanungan, mangyaring magpadala ng email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Download:
CHED Endorsement
DEPEd Endorsement

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman