Thesis and Dissertation Abstracts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Ang Mundo Ng Calle Colon: Isang Kasaysayang Panlipunan

Ang Calle Colon sa Cebu ay isa sa mga pinakatanyag na daan ng lungsod. Sa kabila ng maraming pagbabagong naganap sa daan sa nagdaang panahon, patuloy pa rin itong pinahahalagahan maging sa kasalukuyang panahon. Sa pag-aaral na ito, isasalaysay ang...

NASAYAAT NGA PANAGBIAG: Understanding the Quest for the “Good-Life” and…

This study is an inquiry into the lives and experiences of an Ilocano community with a long migration history. The research attempts to explore how local conditions shape a people's understanding of the concept of the "good life" and "hard...

The Meaning of Grandmothering and the Role of Grandparents in…

This study was done to explore the meaning of grandparenting and the role in the lives if their grandchildren in different living arrangements. Eighteen (18) grandmothers, twelve (12) parents, and eighteen (18) grandchildren participated in the study. Three (3) sets...

Pilipino Laban sa Pilipino: Pagsugpo ng mga Amerikano sa mga…

Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng isang estratehiya, ang Pilipino laban sa Pilipino, kung saan ginamit ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa pagsugpo sa mga 'taong-labas,' mga Pilipinong umalis sa mga bayan, nagkanlong sa mga kagubatan at kabundukan...

Of Soft States and International Regimes: A Look into Philippine…

Why had it been difficult for the Philippines to comply with International Standards, i.e., the Financial Action Task Force (FATF) measures and requirements to combat money laundering? This is the key question posed by this study. This research was prompted by...

Announcement

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman